Registracija Prijava

Dentalni implanti

  • 18.09.2021.
  • e-klinika

Dentalni implantati su trenutno najsavremenije nadoknade za zube. Uopšte, implantati su materijali koji se ugrađuju u živa tkiva, a zubni implantati su nadoknade koje se ugrađuju u kosti vilica, te predstavljaju osnovu za krunice ili mostove sa kojima u potpunosti imitiraju zub sa većinom  njegovih funkcija.

Implantati su izrađeni od materijala koji ne djeluju štetno na organizam i ne iritiraju tkivo. Najčešće se danas izrađuju od titanijumskih legura. Postoji nekoliko vrsta dentalnih implantata, ali 95 % su tzv. endosealni implantati koji su oblika šrafa ili cilindra. Oni se u kost vilica ugrađuju  posebnom hirurškom tehnikom.

Ugradnja ovih nadoknada u kost je opravdana u slučaju nedostatka jednog zuba ili više zuba.  Ovo je izvodivo ako postoji besprekorna orlana higijena, dovoljna količina i kvalitet koštanog tkiva. Loša higijena usta i zuba, škripanje zubima(bruksizam), loš kvalitet kosti, neka kožna, koštana i sistemksa oboljenja i nepovoljan odnos vilica su razlozi zbog kojih  ugradnja implantata može biti neopravdana.

Nakon ugradnje implantata, oralnohirurškim zahvatom, počinje proces formiranja nove kosti oko implantata. Taj proces najčešće traje od četiri do šest mjeseci za gornju vilicu i od dva do tri mjeseca za donju vilicu. Tek nakon toga, može se izrađivati struktura koju će implantat nositi. Ovo sve zavisi od vrste implantata i stanja kosti, te je zato na oralnom hirurgu-implanotologu da odredi plan terapije.

Implantati pružaju zadovoljenje većine pacijentovih potreba, vraćaju funkciju žvakanja, estetski upotpunjuju osmijeh i sl. Međutim, ugradnja implantata je ozbiljna stvar i zahtjeva kako stručnost terapeuta, tako i bezpogovornu saradnju pacijenta. Moguće su komplikacije u toku hirurškog zahvata kao što su povreda tkiva, krvarenje i sl. Poslije ugradnje može doći do bola, infekcije i neuspjele integracije implantata u tkivo.

Dobar plan terapije, uz besprekornu oralnu higijenu pacijenta i stručnost implanotologa rezutiraće integracijom implantata u tkivo u uspješnom rekontrstrukcijom zubnog niza.


Galerija fotografija